lunes, 16 de abril de 2007

A FAMILIA COMPROMETIDA COA LECTURA-É a que se ocupa de ver algúns programas de televisión, películas de vídeo... cos seus fillos e fillas e que, xuntos, comentan e comparten a experiencia.
-É aquela que entende que a compra dun libro forma parte dos gastos da educación dos seus fillos e fillas.
--É a que valora e le as publicacións que se fan no colexio.
-É aquela que acompaña aos seus fillos e fillas ás bibliotecas ou librerías para mirar e seleccionar xuntos os libros.
-É aquela que comparte e comenta as lecturas dos seus fillos e fillas.
-É aquela que acompaña aos seus fillos a visitar exposicións, que asiste a funcións de teatro ou monicreques e a outros espectáculos culturais.
-É a que da exemplo lendo libros, revistas, xornais...
-É aquela que conta contos aos seus fillos e fillas, recítalles rimas e poesías, as le en voz alta e enche os seus oídos de musicalidade e maxia.
-É a que anima a ler incluso antes de que o seu fillo ou filla saiba ler.